Slide background

Η πανίδα της Σητείας

Η πανίδα

Με τον όρο πανίδα ή πανίσκη (καθαρεύουσα: πανίς) χαρακτηρίζεται το σύνολο των ζώων.

 Είναι όρος της ζωολογίας και παλιοζωολογίας για το σύνολο του ζωικού βασιλείου μιας γεωγραφικής περιοχής ή χώρας ή και γεωλογικής περιόδου. Μπορεί ακόμα να αφορά μία ορισμένη περίοδος του έτους ή ακόμα ορισμένες γεωλογικές περιόδους. Η πανίδα διακρίνεται στη χερσαία και την υδρόβιο όπου η καθεμιά ανάλογα του περιβάλλοντος που βρίσκεται διακρίνεται επιμέρους σε πολικήτροπικήεύκρατηωκεάνια ή θαλάσσια, λίμνες και ποτάμια.

  • Ο όρος υπόβενθος πανίδα (infauna), χαρακτηρίζει γενικά την κοινότητα μικροοργανισμών του κατώτερου τμήματος του βένθους που φωλιάζει στο έδαφος.
  • Ο όρος επίβενθος πανίδα (epifauna), χαρακτηρίζει γενικά την κοινότητα μικροοργανισμών, του βένθους που αντίθετα των προηγουμένων ζεί στην επιφάνεια της λάσπης.
  • Ο όρος μικροπανίδα (microfauna), χαρακτηρίζει την κοινότητα μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και των βακτηρίων, των μυκήτων και των αλγών που ζουν σε συγκεκριμένο βιότοπο ή πάνω σε άλλο οργανισμό.
  • Ο όρος μεσοπανίδα (mesofauna), χαρακτηρίζει το σύνολο των ζώων που το μέγεθός τους κυμαίνεται από 200 μm (μικρά) μέχρι ένα cm (εκατοστόμετρο), όπως τέτοια είναι τα μακροσκοπικά ασπόνδυλα του εδάφους, π.χ. αρθρόποδα, γαιοσκώληκες, και νηματώδη.
  • Ο όρος μακροπανίδα (macrofauna), χαρακτηρίζει γενικά: 1. το σύνολο των ζώων που είναι ορατά με γυμνό μάτι. 2. Με τον ίδιο όρο χαρακτηρίζεται και μια πανίδα με ευρύτατη κατανομή.

Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω κατηγορίες
και περιηγηθείτε σε αυτή

Η πανίδα της Σητείας

Η περιοχή της Σητείας λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό από τα χαρακτηριστικά ζώα του νησιού και ιδιαίτερα τα μεταναστευτικά πουλιά. Είκοσι από τα είδη των πτηνών που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή (αποδημητικά, επιδημητικά) βρίσκονται στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας.

Πτηνά τα οποία μπορεί να παρατηρήσει ο επισκέπτης στις παράκτιες περιοχές είναι ο λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), ο αρτέμης (Colonectris diomedea), ο θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis), ο υδροβάτης (Hydrobates pelaficus), ο καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), ο αιγαιόγλαρος (Larus audiouinii) και ο κοκκινοκέφαλος (Lanius sanator sanator). Από τα αρπακτικά και πτωματοφάγα πτηνά, τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), ο χρυσαετός ή βιτσίλα (Aquila chrysaetos), ο πετρίτης (Falco peregrinus), η γερακίνα (Buteo buteo), το κιρκινέζι (Falco naumanni), το όρνιο (Gyps fulvus) και ο γυπαετός (Gypaetus barbatus). Ο γυπαετός περιστασιακά εμφανίζεται στην περιοχή και είναι από τα σημαντικότερα είδη του νησιού αφού ο κρητικός πληθυσμός είναι ο μοναδικός αναπαραγόμενος σε όλα τα Βαλκάνια.

Όσον αφορά στα θηλαστικά έχουν καταγραφεί 14 είδη στην περιοχή της Σητείας, τα τέσσερα από οποία είναι κητώδη, όπως τα αυστηρά προστατευόμενα ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) και μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), το Ζωνοδέλφινο (Stenella coruleoalba) και το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis). Από τα χερσαία θηλαστικά τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο λαγός (Lepus europaeus), η νυφίτσα (Mustela nivalis), το κουνάβι (Martes foina bumites), ο ασβός (Meles meles), και ο ακανθοποντικός (Acomys minous), ενώ μέσα στα σπήλαια συναντούνται οι νυκτερίδες Pipistrellus savii που είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος.

Πολλά από τα οκτώ είδη ερπετών και δύο από τα τρία είδη αμφίβιων της περιοχής περιλαμβάνονται στην οδηγία 92/43 ΕΟΚ και στην Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης. Στην περιοχή συναντούνται και τα τρία είδη αμφιβίων της Κρήτης, ο πράσινος φρύνος (Bufo viridis), ο δεντροβάτραχος (Hyla arborea cretensis), ενδημικό είδος στη Κρήτη και το μοναδικό είδος δεντροβάτραχου στην Ευρώπη και ο κοινός λιμνοβάτραχος (Rama ridibunda).

Από τα πιο σημαντικά ερπετά της περιοχής είναι η ποταμοχελώνα (Mauremis caspica), το μοναδικό είδος νεροχελώνας στη Κρήτη που παρατηρείται σε ρυάκια στο φοινικόδασος του Βάι, στο φαράγγι στη μονή Τοπλού και κυρίως στην Κάτω Ζάκρο. Επίσης, η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta αναπαράγεται στις αμμώδεις παραλίες στου φοινικόδασους του Βάι, στον Κουρεμένο και στον Ξερόκαμπο. Πολύ σημαντικά είδη για την περιοχή είναι οι σαύρες Podarcis cretensis που είναι το μοναδικό ενδημικό είδος σαύρας του νησιού και το λιακόνι (Chalcides ocellatus), το οποίο κατανέμεται στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βόρεια Αφρική και λανθασμένα στην Κρήτη θεωρείται δηλητηριώδες.

Από τα φίδια της περιοχής κανένα δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Η δενδρογαλιά (Coluber gemonensis) και το σπιτόφιδο (Elaphe situla), το ομορφότερο φίδι της Ελλάδας, είναι εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο, ενώ το αγιόφιδο (Telescopus fallax) είναι το μοναδικό φίδι του νησιού με δηλητήριο που όμως είναι πολύ ασθενές και εκκρίνεται από τα πίσω δόντια του στόματος, γεγονός που το καθιστά ουσιαστικά ακίνδυνο.

Ηρακλειο

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, στα βουνά της Κρήτης, απειλεί την πανίδα της…

  • Έντονη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων εντοπίζoνται στα βουνά της Κρήτης, με αποτέλεσμα να αφανίζεται η πανίδα της Κρήτης και ειδικά ο πληθυσμός των άγριων πτηνών, όπως διαπιστώθηκε κατά την επίσκεψη ευρωπαϊκής ομάδας συνοδευόμενης από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ειδικευμένη στον εντοπισμό δηλητηριασμένων δολωμάτων και πτωμάτων.
  • Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, ο αριθμός των νεκρών δηλητηριασμένων ζώων είναι τριπλάσιος από τα δεδομένα της επίσκεψης της ίδιας ομάδας τον Οκτώβριο του 2011, ενώ τα δηλητηριασμένα δολώματα είναι επταπλάσια από τα περυσινά δεδομένα.
  • Τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία παρουσιάσθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο μετά την επίσκεψη στην Κρήτη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Σκύλων που προέρχεται από την Ανδαλουσία, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, την οποία συντόνισε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Eco News

Mε το σύνθημα “τα δικά μας πτηνά στο δικό μας ουρανό”, το παράρτημα του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (Ε.Κ.Π.Α.Ζ) στο Ηράκλειο Κρήτης ανακοινώνει την ίδρυση κέντρου πρώτων βοηθειών σε συνεργασία με την Κλινική Παρασύρη.

Σκοπός του παραρτήματος του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων είναι ο επιστημονικός έλεγχος και η εθελοντική παροχή των πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένα, δηλητηριασμένα πτηνά και άγρια ζώα της κρητικής πανίδας.

Το πρώτο πτηνό που μεταφέρθηκε στο Ε.Κ.Π.Α.Ζ Κρήτης είναι ένας σπάνιος νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax που εντοπίστηκε στην παραλία Κοκκίνι. Ο Νυχτοκόρακας είναι είδος μεταναστευτικό, διαχειμάζει στην Αφρική και αναπαράγεται στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Στην Ελλάδα φωλιάζουν περίπου 1450 ζευγάρια σε έντεκα αποικίες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας  με το ΕΚΠΑΖ Κρήτης είναι τα  6937080703, 6944645264 και 6977223289.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien